Апелативна прокуратура - София ще протестира Решението на Софийски апелативен съд по делото срещу Веселин Георгиев

5 Януари 2016 г.

С Решение № 456/23.12.2015 г. Софийски апелативен съд, 6-ти състав потвърди оправдателната присъда на Веселин Райчев Георгиев.

С Решение № 456/23.12.2015 г. Софийски апелативен съд, 6-ти състав потвърди оправдателната присъда на Веселин Райчев Георгиев.

С присъда от 30.04.2015 г. СГС – НО, 4-ти състав призна подсъдимия Георгиев за невиновен, затова че в периода 21.10.2006 г. – 28.11.2008 г. като Изпълнителен директор на Фонд „Републиканска пътна мрежа“ е одобрил сключването на договори по ЗОП с дружества, които не отговаряли на условията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Стойността на сключените незаконосъобразно договори е 38 723 234,18 лв.

В резултат на действията на подсъдимия за Фонд „Републиканска пътна мрежа“ са настъпили значителни вредни последици. Вследствие на това с Решение на ЕК от 23.07.2008 г. са прекратени междинните плащания от Комисията от Кохезионен фонд за Република България по всички проекти, по които Фонд „Републиканска пътна мрежа“ е страна.

В законоустановения срок Софийска апелативна прокуратура ще изготви протест срещу решението на САС.