Бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин предаден на съд

22 Декември 2015 г.

В Окръжен съд – Видин е внесен обвинителен акт срещу Николай Тодоров – бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“. Окръжната прокуратура в града е установила, че в периода 30.12.2008 г. – 12.06.2009 г. обвиняемият е продавал земи от Държавния поземлен фонд, изземвайки правомощията на Министъра на земеделието, общинския съвет и кмета - престъпление по чл. 283а, вр. чл. 282 ал. 2, вр. 26 ал. 1 НК.

В Окръжен съд – Видин е внесен обвинителен акт срещу Николай Тодоров – бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“. Окръжната прокуратура в града е установила, че в периода 30.12.2008 г. – 12.06.2009 г. обвиняемият е продавал земи от Държавния поземлен фонд, изземвайки правомощията на Министъра на земеделието, общинския съвет и кмета - престъпление по чл. 283а, вр. чл. 282 ал. 2, вр. 26 ал. 1 НК.

 

През 2008 г. във Видин обвиняемият е сключил договор за покупко-продажба на земи в с. Извор, с. Карбинци, с. Дълго поле и с. Лагошевци, общ. Димово с купувач Л.П. Договорената цена за над 200 дка общински земи е в размер на 50 751 лв. Според изготвената експертиза нормативно определената стойност на тези имоти е почти 700 хил. лв. По този начин обв. Тодоров е упражнил чужди властнически правомощия, доколкото според ЗОС продажбата на имоти и вещи общинска собственост се извършва след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или конкурс. По същия начин през 2009 г. са продадени земи в общ. Димово, Руженци, Бойница, Брегово. Нарушена е и нормата на чл. 7 от Закона за общинска собственост, доколкото сред отчуждените земи има и такива – публична общинска собственост, за които съществува забрана да бъдат предмет на разпоредителни сделки. В резултат са причинени значителни вреди за държавата в размер на около 2 млн. лева.

В съвсем кратки срокове след сключването на договорите закупените земи са продадени от купувача на трети лица, вследствие на което са реализирани огромни печалби.

Предстои Окръжен съд – Видин да насрочи разглеждането на делото.