Окръжна прокуратура – Монтана внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на община Белоградчик

15 Декември 2015 г.

Окръжна прокуратура – Монтана внесе в Окръжен съд – Монтана обвинителен акт срещу бившия кмет на община Белоградчик Емил Цанков за сключени от него неизгодни сделки, с които е ощетен бюджета на града - престъпление по чл. 220, ал. 1, във вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Окръжна прокуратура – Монтана внесе в Окръжен съд – Монтана обвинителен акт срещу бившия кмет на община Белоградчик Емил Цанков за сключени от него неизгодни сделки, с които е ощетен бюджета на града - престъпление по чл. 220, ал. 1, във вр. чл. 26, ал.1 от НК.

За периода от 19.11.2010 г. до 2.08.2011 година, като кмет на Община Белоградчик, Цанков еднолично е сключвал договори за доставки на стоки и услуги, без провеждане на тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП. В хода на разследването е установено, че сред посочените за изпълнители по тях фигурират едни и същи търговски дружества. Договорените цени са завишени, както в сравнение с предходните години, така и с оглед на пазарните стойности. Решенията са вземани без съобразяване с финансово-икономическото състояние на Общината и при наличие на натрупани задължения към онзи момент в размер на повече от 3 000 000 лв.

По досъдебното производство са изготвени две съдебно-икономически експертизи, като заключението на вещите лица е, че в резултат на сключените договори за община Белоградчик са произлезли значителни вреди в размер на 125 669 лв.

Предстои Окръжен съд – Монтана да насрочи разглеждането на делото.