22 Април 2016 г.

След разследване на СГП, бяха върнати в държавната хазна 12 000 лв.

Сподели

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) предложение за налагане на административно наказание на А. Нинова за укриване на данъци от продажба на имущество.

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) предложение за налагане на административно наказание на А. Нинова за укриване на данъци от продажба на имущество.

На Нинова е повдигнато обвинение по чл. 255, ал. 1, т. 2, пр. 1 и пр. 2 от НК. След приключване на проведеното под ръководството на СГП разследване, Нинова е взела решение да възстанови дължимото от нея. Така в държавния бюджет са внесени над 12 хиляди лева. Затова са налице и законовите предпоставки делото да бъде внесено в съда с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

Съобразно чл. 78а от НК по тази процедура на Нинова може да бъде наложено наказание глоба от 1000 лева до 5000 лева.

През 2007 г. за кратък период от време обвиняемата продала три свои недвижими имоти. След това обаче тя не декларирала това обстоятелство пред данъчните. По този начин не внесла данъци за над 6.600 лева.

Впоследствие от НАП – София била извършена проверка, чрез която се разкрили горепосочените обстоятелства.