31 Март 2016 г.

Районна прокуратура – Разлог повдигна обвинение срещу адвокат за сключено споразумение за уреждане на задължения, причинило щети на представляваното дружество

Сподели

Районната прокуратура в Разлог внесе в съда обвинителен акт срещу адв. А. С. П. за сключеното от нея споразумение за уреждане на задължения в размер на 97 500 лева, в резултат на което са последвали значителни и невъзстановими щети за представляваното от нея дружество – престъпление по чл. 217, ал. 4, вр. ал. 2 от Наказателния кодекс.

Районната прокуратура в Разлог внесе в съда обвинителен акт срещу адв. А. С. П. за сключеното от нея споразумение за уреждане на задължения в размер на 97 500 лева, в резултат на което са последвали значителни и невъзстановими щети за представляваното от нея дружество – престъпление по чл. 217, ал. 4, вр. ал. 2 от Наказателния кодекс.

През януари 2014 г. обвиняемата А. С. П. била упълномощена от управителя на дружеството „М. П.“ ЕООД да представлява фирмата пред банкови институции, да извършва необходими правни и фактически действия, свързани с търговската дейност, да осъществява необходими делови, търговски и бизнес отношения с клиенти на дружеството, както и да извършва действия, свързани със счетоводно финансовата му дейност.

Възползвайки се от предоставеното й пълномощно, на 02.09.2014 г. обвиняемата А. П. подписала споразумение за уреждане на задължения на „М.П.“ ЕООД по отношение на „С.С.С“ ООД, без наличие на договорни отношения между двете фирми. В него било посочено, че „С.С.С“ ООД е извършвало денонощна охрана на комплекс „Корнелия“ в местността „Изворите“, находящо се в землището на гр. Разлог (в който „М.П.“ ЕООД има няколко имота), в продължение на 72 месеца, при месечно възнаграждение в размер на 1 500 лв., като дължимата сума е в размер на 97 500 лева. В случай на пълно и/или частично неизпълнение на споразумението „М.П.“ ЕООД щяло да дължи на „С.С.С.“ ООД и неустойка в размер на 97 500 лв. В резултат на деянието на обвиняемата последвали значителни щети за представляваното от нея дружество в общ размер 195 000 лв.

Споразумението било заверено от нотариус, след което управителят на „С.С.С.“ ООД направил заявление за издаване на заповед за изпълнение до Районен съд – Благоевград, където било образувано гражданско дело и издаден изпълнителен лист. Въз основа на образуваното впоследствие изпълнително дело била наложена възбрана върху имоти на „М.П.“ ЕООД.

Разпитана в хода на досъдебното разследване обвиняемата не дава обяснения.

Предстои насрочване на първото заседание по делото в Районен съд – Разлог.