23 Март 2016 г.

Под наблюдението на Районна прокуратура - Ботевград се извършва проверка по повод настанените деца от Правец в болнични заведения

Сподели

Районна прокуратура - Ботевград е разпоредила извършване на проверка с оглед данни за престъпление по чл. 350, ал.1 от НК – за изготвяне или предлагане на храни и напитки, предназначени за общо ползване в нарушение на хигиенните и здравословни изисквания. Извършва се съвместна проверка на полицейски служители от ОД МВР София, РУ МВР Правец, Областна дирекция по безопасност на храните и Регионална здравна инспекция - Етрополе.

Районна прокуратура - Ботевград е разпоредила извършване на проверка с оглед данни за престъпление по чл. 350, ал.1 от НК – за изготвяне или предлагане на храни и напитки, предназначени за общо ползване в нарушение на хигиенните и здравословни изисквания. Извършва се съвместна проверка на полицейски служители от ОД МВР София, РУ МВР Правец, Областна дирекция по безопасност на храните и Регионална здравна инспекция - Етрополе.

Прокуратурата е разпоредила изземване на проби от продукти и храни, консумирани на 21.03.2016г. в училищния стол на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец, Софийска област, при ТУ София, както и от двата търговски обекта, намиращи се в района на учебното заведение. Иззети са документи за произхода на храните. Снемат се обяснения от служители в обектите, както и от пострадалите деца. Предстои изготвяне и представяне на резултатите от микробиологичните изследвания на взетите проби.

 

Паралелно с това Окръжна прокуратура - София продължава проверката, указана от Върховна административна прокуратура за установяване на нарушения по Закона за храните и свързаните с него подзаконови актове в училища и детски заведения. По преценка на Окръжна прокуратура - София проверката е разширена със засягане и на търговски обекти, намиращи се в близост до училищата, които са около 800 на брой на територията на Софийска област.