23 Март 2016 г.

Районната прокуратура в Разлог изправя пред съда мъж за ползване на неистински запис на заповед за 1 милион евро

Сподели

Районна прокуратура – Разлог внесе в съда обвинителен акт срещу И. К. (на 45 години) за съзнателно ползване на неистински частен документ, представляващ ценна книга – запис на заповед за сумата от 1 000 000 евро за И. Р. - престъпление по чл. 316, пр. І, вр. чл. 309, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Районна прокуратура – Разлог внесе в съда обвинителен акт срещу И. К. (на 45 години) за съзнателно ползване на неистински частен документ, представляващ ценна книга – запис на заповед за сумата от 1 000 000 евро за И. Р. - престъпление по чл. 316, пр. І, вр. чл. 309, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

През април 2014 г. обвиняемият И. К. се е запознал със свидетеля И. Р., гражданин на Република Кипър, управител на дружество „Фентъзи голф“ ЕООД в гр. Разлог. При запознанството И. К. се представил за брокер на недвижими имоти и предложил на И. Р. изгодно да закупи недвижим имот в гр. София. Предлаганият имот представлявал административна сграда с деветнадесет самостоятелни обекта, на етап „груб строеж“. Уговорката по сделката включвала извършване на довършителни ремонтни дейности по сградата със средства на свидетеля И. Р., след което имотът следвало да бъде продаден, а печалбата разделена между двамата. Предложението било прието от свидетеля И. Р., като сделката е реализирана чрез управляваното от него дружество „Фентъзи голф“ ЕООД по договорения начин.

На 24.04.2014 г. в Република Кипър, в консулска служба при посолството на Република България в гр. Никозия, между И. Р. и И. К. бил сключен договор за покупко-продажба на дялове от капитала на „Фентъзи голф“ ЕООД гр. Разлог, като свидетелят продал на обвиняемия 96 197 дяла от капитала на дружеството по 1 лев всеки. Въз основа на сключения договор, на 01.08.2014г., били вписани промени по партидата на дружеството, като същото било преобразувано във „Фентъзи голф“ ООД, а И. Р. и И. К. като съдружници с равни дружествени дялове.

На 19.06.2015 г. обвиняемият И. К. депозирал пред Районния съд в Разлог заявление за издаване на заповед за изпълнение против длъжници - „Фентъзи голф“ ООД и свидетеля И. Р. за сумата от 5000 евро, представляваща частично претендирана главница от цялото вземане по запис на заповед, издаден от дружеството и авалиран от И. Р. като физическо лице за сумата от 1 000 000 евро.

В тази връзка е било образувано частно гражданско дело. Заявителят отправил искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за претендираните суми, като към заявлението било приложено копие на запис на заповед. С разпореждане на съдията-докладчик било изискано представяне на оригинала на записа на заповедта.

От изготвената в хода на разследване комплексна графическа и техническа експертиза категорично е било установено, че ръкописните текстове и подписите в документа, представен в Районен съд – Разлог по частно гражданско дело, не са изпълнени и положени от свидетеля И. Р., като са установени признаци за имитиране и копиране. Положеният върху записа на заповед печат също не е идентичен и не съвпада с отпечатъците от печатите на „Фентъзи голф“ ЕООД и „Фентъзи голф“ ООД, от които са взети образци за сравнително изследване.

Предстои насрочване на делото в Районен съд – Разлог.