5 Февруари 2016 г.

Съобщение

Сподели

С разрешение на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура-Враца, публикуваме пълния текст на изготвената петорна съдебномедицинска експертиза по досъдебното производство по повод смъртта на 18 годишния Тодор Йорданов.

С разрешение на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура-Враца, публикуваме пълния текст на изготвената петорна съдебномедицинска експертиза по досъдебното производство по повод смъртта на 18 годишния Тодор Йорданов.

Съгласно заключението на съдебно медицинската експертиза причината за смъртта на Тодор Йорданов е „ Ритъмно-проводно нарушение, възникнало на базата на съществуващата при него аритмогенна деснокамерна дисплазия. Тези остри ритъмни нарушения, от своя страна са довели до остра сърдечна и дихателна недостатъчности и смъртен изход от ненасилствен болестен произход.

На базата на проведеното от нас макроскопско и хистологично изследване на сърцето и сърдечният мускул се установяват категорични данни за това, че Йорданов е боледувал от наследствено хронично заболяване на сърцето, а именно аритмогенна деснокамерна дисплазия /кардиомиопатия/, което има продължително протичане и постепенно развитие.

Тежките болестни промени в сърдечния мускул, корелират с медицински данни за сърдечно страдание с прояви на аритмии, наложили извършване на специализирани кардологични прегледи, както и с обстоятелствата към момента на смъртта, описани от очевидците на мястото на инцидента.

При тези болестни изменения в сърдечния мускул смъртта може да настъпи и внезапно, бързо, неочаквано и при видимо добро здраве.

Всички констатирани травматични увреждания при аутопсията и ререаутопсиите се дължат на действието на твърди тъпи предмети с незначителна кинетична енергия. Следва да се отбележи, че част от уврежданията са получени след прилошаването и падането върху терена, а други – от проведените реанимационни мероприятия.

Категорично трябва да се има предвид, че установените травматични увреждания по трупа на Тодор Йорданов с оглед вида, характера, тежестта и локализацията им, не могат да доведат и не са довели до настъпването на смъртта.

По своята медико-биологична характеристика тези травматични увреждания са причинили БОЛКА И СТРАДАНИЕ.

При извършено химическо изследване не се установи наличие на алкохол и упойващи вещества.“

В прикачените файлове публикуваме разрешението на прокурора от ОП-Враца и заключението на експертизата, със заличени лични данни на пострадалия, свидетелите, описанието на аутопсията и ререаутопсията и снимковия материал към експертизата.