Софийска апелативна прокуратура отмени постановление за отказ от образуване на досъдебно производство за нарушения на Закона за защита на класифицираната информация от ДАР

7 Февруари 2024 г.

Софийска апелативна прокуратура отмени постановление за отказ от образуване на досъдебно производство за нарушения на Закона за защита на класифицираната информация от ДАР

По разпореждане на Върховна прокуратура в Софийска апелативна прокуратура е извършен контрол за законосъобразност на постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на Софийска градска прокуратура по сигнал за нарушения на Закона за защита на класифицираната информация от Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР).

Сигналът се отнася за проведена обществена поръчка за избор на оператор за изработване на ваучери за храна, при която е допуснато нарушение, свързано с данни на служители на ДАР.

По случая е възложена и проведена предварителна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“, след което наблюдаващият прокурор от СГП е постановил отказ за образуване на досъдебно производство. Той е приел, че не са установени данни, обосноваващи корупционно или друго деяние, съдържащо признаците на престъпление от общ характер по смисъла на НК.

След запознаване със събраните доказателства и правните изводи в постановлението при осъществяването на контрола за законосъобразност прокурор от Софийска апелативна прокуратура е установил, че постановлението на СГП следва да бъде отменено като необосновано, неправилно и незаконосъобразно.

Материалите по досъдебното производство са върнати на Софийска градска прокуратура за продължаване на разследването.