Районна прокуратура – Разлог отвори врати за гимназисти

11 Април 2017 г.

Достъпно и увлекателно административният ръководител на РП – Разлог – прокурор Ружена Кондева запозна учениците от Професионалните гимназии по транспорт и по туризъм и хранителни технологии с професията на държавния обвинител. Лекцията е изнесена по време на тяхното посещение на РП – Разлог в Деня на отворените врати.

Достъпно и увлекателно административният ръководител на РП – Разлог – прокурор Ружена Кондева запозна учениците от Професионалните гимназии по транспорт и по туризъм и хранителни технологии с професията на държавния обвинител. Лекцията е изнесена по време на тяхното посещение на РП – Разлог в Деня на отворените врати.

Прокурор Кондева информира младежите както за техните права като граждани, възможностите да търсят правна закрила и помощ от органите на прокуратурата, така и с отговорностите, които имат, особено онези, които са навършили 18 години. Юридическата материя бе допълвана с интересни нагледни примери, което позволи на учениците да повишат правната си култура, както и да извлекат полезна за тях информация.

Много от учениците са споделили мечтата си за бъдеща реализация като юристи и са признали, че срещата с магистратите изключително много е допринесла за тяхното запознаване с работата на правораздавателните органи.