6 Април 2017 г.

СГП внесе искова молба в СГС за прекратяване на политическа партия

Сподели

Днес, 6 април 2017 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) искова молба за прекратяване на политическа партия „Национално движение свобода и демокрация“ (ПП „НДСД“) представлявана от Веселин Марешки – председател на партията. Прекратяването е на правно основание чл. 40 ал. 1 т. 1, 3 и 5 от Закона за политическите партии.

Днес, 6 април 2017 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) искова молба за прекратяване на политическа партия „Национално движение свобода и демокрация“ (ПП „НДСД“) представлявана от Веселин Марешки – председател на партията. Прекратяването е на правно основание чл. 40 ал. 1 т. 1, 3 и 5 от Закона за политическите партии.

След извършена проверка от СГП са установени три основания за разпускане на политическата партия:

1. ПП „НДСД“ не е пререгистрирана съгласно изискванията на закона през 2005 г.;

2. Партията не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния орган, съгласно Закона за политическите партии и Устава на партията, не по-малко от веднъж на 5 г. и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство;

3. Видно от представените от ЦИК данни политическата партия не е участвала повече от 5 г. от последната й съдебна регистрация в избори за народни представители, президент, вицепрезидент или за общински съветници и кметове.