5 Април 2017 г.

Районна прокуратура – Враца предаде на съд жена, извършила незаконна сделка с чужда земеделска земя

Сподели

Районната прокуратура във Враца внесе в съда обвинителен акт срещу Т. Рангелова за извършено от нея престъпление по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 НК.

Районната прокуратура във Враца внесе в съда обвинителен акт срещу Т. Рангелова за извършено от нея престъпление по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 НК.

През февруари 2014 г. обвиняемата Рангелова се сдобила с информация за земеделска земя, притежавана от непознатия за нея Цв. Т. от Видин, както и с личните му данни. С намерение да се представи за негов пълномощник и да я продаде, тя подготвила необходимите за това документи. Рангелова собственоръчно изписала текста на пълномощното, с което й се предоставяло право да продаде поземлен имот с площ от 43 005 дка, находящ се в землището на с. Малорад. Също така тя написала и декларациите по чл. 264, ал. от ДОПК за липса на непогасени задължения от името на собственика на поземления имот и по чл. 25, ал. 8 от ЗННД за гражданство и гражданско състояние.

Така попълнените документи обвиняемата Рангелова предала на неустановено по делото лице, което на 05.02.2014 г. се явило в Община в с. Борован и се представило като Цв. Т. – собственик на имота, след което книжата били заверени.

По този начин на въпросните документи бил придаден вид, че представляват истински частни документи с нотариална заверка на подписите на Цв. Т.

На следващия ден Рангелова подала заявление в Общинската служба по земеделие – гр. Бяла Слатина, с което в качеството си на упълномощена поискала да й бъдат издадени необходимите за продажба скици и удостоверение за данъчна оценка на земите.

Ден по–късно обвиняемата се свързала с Е.К., който изкупува земеделските земи, на когото предложила да продаде поземлния имот в землището на с. Малорад. Двамата се уговорили тя да го преупълномощи за разпоредителни действия със същия имот, като срещу това купувачът се задължавал да й заплати сумата от 32 300 лв. Пълномощното било съставено още същия ден в нотариална кантора в гр. Враца, след което Рангелова получила договорената сума.

Ден по-късно новият пълномощник продал на имота на брат си, за което бил съставен нотариален акт в гр. Бяла Слатина.

Впоследствие обаче, действителният собственик на земята узнал за извършената продажба и предявил претенциите си пред съда. Със съдебно решение договорът за покупко-продажба бил обявен за нищожен.

Измаменият собственик подал жалба и до прокуратурата. Било образувано досъдебно производство срещу Рангелова, което приключило с внасяне на обвинителен акт във Врачанския районен съд.

Предстои насрочване на първо заседание по делото срещу обвиняемата, която вече е осъждана за подобни престъпни деяния.