На съд за незаконни регистрации в бюрото по труда и получаване на обезщетения за безработица

4 Април 2017 г.

Районна прокуратура – Гоце Делчев внесе обвинителен акт срещу С. Вранчева, Д. Капитанов и Т. Ходжова за извършени от тях документни измами с цел облагодетелстване.

Районна прокуратура – Гоце Делчев внесе обвинителен акт срещу С. Вранчева, Д. Капитанов и Т. Ходжова за извършени от тях документни измами с цел облагодетелстване.

Обвиняемата Т. Ходжова, която понастоящем изпълнява длъжността кмет на с. Дебрен, извършвала счетоводни услуги за различни търговски дружества. Тя използвала това обстоятелство за съставяне на неистински документи, които впоследствие били използвани пред държавни институции за получаване на парични средства. Обвиняемата била известна с възможностите си „да свърши работа“, под което се имало предвид формално назначаване на трудови договори във фирми, чиито управители дори не знаели за това, обещания за внасяне на осигурителни вноски по сметката на НАП, изготвяне на документи за регистриране в бюрото по труда за получаване на обезщетения за безработица, неработоспособност или майчинство.

Срещу възнаграждение Ходжова се занимавала с „оправянето“ на документи на различни хора. В периода от 2010 г. до 2011 г., чрез съставяне на неистински официални документи за удостоверяване на трудов стаж и определяне на право и размер за отпускане на обезщетение, тя съзнателно предоставила възможност на четири физически лица да получат парични суми, без да имат право за това. За целта се посочвали различни правни основания от Кодекса за социалното осигуряване.

Ходжова изготвила придружителни писма – уведомления по чл. 62 от Кодекса по труда, на които бил придаден вид, че са подписани от работодателя – ЕТ и отдел „Човешки ресурси“. Въпреки че никога не били работили във фигуриращите в документите фирми, другите обвиняеми по делото – С. Вранчева и Д. Капитанов от с. Дебрен, ги подписали и подали заявления до Дирекция „Бюро по труда“ с приложени заповеди за прекратяване на трудовите им правоотношения. Това на свой ред послужило като основание да бъдат регистрирани като безработни и да получават обезщетение от НОИ. В резултат на престъпните деяния С. Вранчева получила от Регионално управление „Социално осигуряване“ – Благоевград при НОИ сума в общ размер 897. 73 лв., а Д. Капитанов – 1 554 лв.

Подобно съдействие обвиняемата Ходжова оказала на С. Атип от с. Абланица и Н. Шенгова от с. Дебрен. Чрез незаконна регистрация като безработни на двете жени било изплатено обезщетение в общ размер на 1 595,30 лв. От воденото досъдебно производство са отделени материалите, касаещи престъпната дейност на Шенгова. С постановление от 14.02.2017 г. разследването по него е спряно поради тежко заболяване на обвиняемата. По отношение на Атип наказателното производство е приключило с влязло в сила споразумение, одобрено от Районен съд - Гоце Делчев.