Прокуратурата в Благоевград предаде на съд незаконен лихвар

18 Август 2016 г.

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу К.К. за престъпление по чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс – незаконно извършване по занятие на банкови, застрахователни или други финансови сделки.

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу К.К. за престъпление по чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс – незаконно извършване по занятие на банкови, застрахователни или други финансови сделки.

В периода от февруари 2009 г. до март 2011 г. в гр. Благоевград обвиняемият К. предоставил кредити в евро и български левове на различни лица, срещу задължението на същите да върнат получените в кредит суми, ведно с договорената лихва върху тях. Дейността, която извършвал, представлява банкови сделки, за които се изисква съответно разрешение - лиценз, издаден от БНБ по чл. 13, ал.1 във вр. с чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции. Размерите на незаконните кредити варирали от 600 лв. до 7000 лв., а лихвите по тях - от 10 % до 16,66 %.

За този вид престъпления законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на деец.

Предстои съдът да насрочи първото заседание по делото.