10 Август 2016 г.

Учител в професионална гимназия в Ихтиман осъден на пробация за съставяне на неистински документи

Сподели

Обвиняемият Светломир Ангелов се призна за виновен и сключи споразумение с Районната прокуратура в Ихтиман за извършено от него престъпление по чл. 310, ал. 1 във вр. с чл. 309, ал. 1, пр. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият Светломир Ангелов се призна за виновен и сключи споразумение с Районната прокуратура в Ихтиман за извършено от него престъпление по чл. 310, ал. 1 във вр. с чл. 309, ал. 1, пр. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Ангелов работи като учител в Професионална гимназия „Васил Левски“ в гр. Ихтиман. В периода от 05.10.2011 г. до 30.06.2012 г., в кръга на службата си, той съставил неистински документи за кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“. В учебни картони, издадени от учебното заведение на различни лица, в раздел „теоретично обучение“ обвиняемият положил подписи в графа „Подпис на обучавания“ в таблицата „Вътрешни изпити“, като им е придал вид, че изхождат от други. С полагането на подписи в графа „подпис на обучавания“ обвиняемият фактически удостоверил преминаването на кормилни часове от няколко лица на различни дати в таблицата „Карта за преминатите учебни часове за управление на МПС“. По същия начин Ангелов процедирал и по отношение практическото обучение, отразено в таблицата „Междинен изпит“, данните за които били представени пред училищната администрация на ПГ „Васил Левски“. По този начин се доказвало прекратеното задължение на инструктора по кормуване да провежда обучения с конкретните лица и че има основание да им бъде издадено удостоверение за допускане до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Съдът одобри сключеното споразумение, като наложи на С. Ангелов наказание „пробация“, включваща следните мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от дванадесет месеца два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.