9 Август 2016 г.

Районна прокуратура-Дупница възложи извършване на допълнителна проверка по случая с постъпилите жалби на вложители на КСК „Дупнишка популярна каса“

Сподели

В периода от 11.04.2016 г. до настоящия момент в Районна прокуратура – Дупница са постъпили 121 жалби от вложители в Кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“. В тях се излага оплакване, свързано с изтичане на договорите им за срочна вноска в КСК и искането за връщане на внесените суми. Въпреки, че срокът за изпълнение на искането е приключил, те не получили сумите, които внесли. Жалбоподателите посочват, че офисът на Кредитно-спестовната кооперация в гр. Дупница е затворен, а телефонът за контакт е изключен.

В периода от 11.04.2016 г. до настоящия момент в Районна прокуратура – Дупница са постъпили 121 жалби от вложители в Кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“. В тях се излага оплакване, свързано с изтичане на договорите им за срочна вноска в КСК и искането за връщане на внесените суми. Въпреки, че срокът за изпълнение на искането е приключил, те не получили сумите, които внесли. Жалбоподателите посочват, че офисът на Кредитно-спестовната кооперация в гр. Дупница е затворен, а телефонът за контакт е изключен.

Във връзка с депозираните жалби с постановление на прокурор от Районна прокуратура – Дупница от 13.04.2016 г. на Началника на РУ на МВР – гр. Дупница е възложено извършването на предварителна проверка. Държавното обвинение е дало указания, касаещи изясняване на обстоятелствата, с оглед събиране на достатъчно данни за извършено престъпление.

След приключване на проверката преписката е изпратена в РП-Дупница, като на 01.08.2016 г. наблюдаващият прокурор е възложил на Районното управление в града извършване на допълнителна проверка с подробни указания. Определен е едномесечен срок, в който следва да бъдат изпълнени указанията на прокурора, след което ще се прецени дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.

Понастоящем са снети обяснения от жалбоподатели, изискани и приложени са множество документи – над 2000 листа.