15 Юни 2016 г.

Районна прокуратура – Враца даде на съд длъжностни лица, удостоверили неверни обстоятелства, касаещи проведени изпити за кандидат-ловци

Сподели

Районна прокуратура – Враца внесе в съда за разглеждане обвинителен акт срещу И. Илиев и Г. Георгиев – в качеството им на длъжностни лица, за извършено от тях престъпление по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Районна прокуратура – Враца внесе в съда за разглеждане обвинителен акт срещу И. Илиев и Г. Георгиев – в качеството им на длъжностни лица, за извършено от тях престъпление по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

В качеството си на длъжностни лица - Илиев като Председател на изпитна комисия, определена със Заповед на Началника на Национално управление по горите-София, а Георгиев - член на същата комисия, в гр. Враца, при условията на продължавано престъпление са съставили официални документи, касаещи придобиване правото на лов от кандидат-ловци. Неверните обстоятелства били посочени в Протокол относно проверка и оценка на знанията на кандидатите от проведен „Теоретичен изпит-тест, писмен и устен“ и Обобщен протокол от проведен практически изпит. Полагането на тези изпити е регламентирано в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД). Изпитващите съставили протоколите, удостоверяващи, че двама кандидат-ловци са се явили на изпитите и успешно ги положили, с което целели да използват официалните документи като доказателство на тези обстоятелства, което не отговаряло на истината.

Предстои съдът да насрочи първото заседание по делото.