13 Юни 2016 г.

Окръжна прокуратура – Кюстендил постигна осъдителна присъда срещу бивш общински съветник за неплащане на ДДС

Сподели

По внесен от Окръжна прокуратура – Кюстендил обвинителен акт съдът в града призна подсъдимият Петър Макенджиев за виновен и определи наказание три години „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от четири години за извършено от него престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По внесен от Окръжна прокуратура – Кюстендил обвинителен акт съдът в града призна подсъдимият Петър Макенджиев за виновен и определи наказание три години „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от четири години за извършено от него престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

В периода 14.02.2007 г. - 14.12.2010 г. Макенджиев системно извършвал покупко-продажби и отдавал под наем  недвижими имоти в гр. Кюстендил. Сделките, които реализирал, представляват независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, осъществяването на която обуславя качеството му на задължено лице по смисъла на закона. Наред с това отдаването под наем на недвижимо имущество също е икономическа дейност по своята същност, от която обвиняемият редовно получавал доходи. Приходите от тези дейности представляват облагаем оборот, подлежащ на регистрация по ЗДДС. Като не подал данъчни декларации в установените от закона срокове, Макенджиев избегнал установяване и плащане на данъчни задължения. Назначената по делото експертиза установява, че обвиняемият не е подал 47 броя справки-декларации за данък добавена стойност, които се изискват ежемесечно на основание чл. 125 от ЗДДС пред ТД на НАП, офис-Кюстендил и предхождащото ги заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. В резултат на тези действия Макенджиев укрил данъчни задължения в особено големи размери -167 156.75 лв.

Наред с условната присъда от три години „Лишаване от свобода“, Окръжният съд в Кюстендил му наложи и съпътстващото наказание „Конфискация" на част от имуществото, а именно ½ идеална част от поземлен имот, представляващ търговски обект с площ от 97 кв. метра - бивш магазин „1001 стоки“ (едноетажна постройка, състояща се от четири магазина в гр. Кюстендил на ул. "Цар Освободител" № 107).

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.