9 Юни 2016 г.

Окръжна прокуратура – Перник внесе протест срещу Наредба за издаване на разрешителни за разкопаване на тротоари в община Радомир

Сподели

След внесени в Административния съд в Перник два протеста срещу Приложения към Наредба за реда и условията за издаване на разрешително за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки, зелени площи и аварийно възстановяване в Общините Перник и Трън, Окръжна прокуратура - Перник протестира и същите актове на Община Радомир.

След внесени в Административния съд в Перник два протеста срещу Приложения към Наредба за реда и условията за издаване на разрешително за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки, зелени площи и аварийно възстановяване в Общините Перник и Трън, Окръжна прокуратура - Перник протестира и същите актове на Община Радомир.

При извършена проверка, по разпореждане на Върховна административна прокуратура, Административният отдел при Окръжна прокуратура – Перник е установил, че с атакуваното Приложение към Наредбата на община Радомир се регламентира издаването на разрешително за извършване на „разкопаване“ на тротоари, улични настилки, зелени площи. В същото време в чл. 72, ал. 1 от Закона за устройство на териториите дейностите, свързани с разкопаването на уличните и тротоарните настилки, както и вътрешните квартални пространства, се извършват въз основа разрешително за строеж. Тоест за изпълнение условието на закона се изисква издаването именно на такъв административен акт – разрешение за строеж, а не разрешение за „разкопаване“. Такава услуга не е предвидена нито в Закона за местните данъци и такси, нито в друг закон. Изводът, който се налага е, че община Радомир не може да таксува подобна услуга.

Очаква се решението на съда по внесения от Окръжна прокуратура – Перник протест.