18 Май 2016 г.

Бивш кмет на община Белоградчик осъден на две години лишаване от свобода условно за умишлена безстопанственост

Сподели

По внесен от Окръжна прокуратура – Монтана обвинителен акт съдът наложи наказание от две години лишаване от свобода, с петгодишен изпитателен срок, на бившия кмет на Белоградчик Емил Цанков за извършено от него престъпление по чл. 219, ал. 3 от НК.

По внесен от Окръжна прокуратура – Монтана обвинителен акт съдът наложи наказание от две години лишаване от свобода, с петгодишен изпитателен срок, на бившия кмет на Белоградчик Емил Цанков за извършено от него престъпление по чл. 219, ал. 3 от НК.

Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу Цанков за това, че в периода от 02.01.2008 г. до 01.10.2010 г. в гр. Белоградчик, обл. Видин, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Белоградчик, същият е превишил властта и правата си с цел да набави облага за бивш управител на МБАЛ „Белоградчик“ ЕООД – Петя Рускова.

В нарушение на Наредбата за упражняване правата на собственост от Община Белоградчик върху общинската част от капитала на търговските дружества, без разрешение на Общинския съвет, Цанков еднолично сключил с Петя Рускова анекс към Договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Белоградчик“ ЕООД. На основание този документ за периода от 02.01.2008 г. до 10.07.2010 г. били извършени промени относно размера на възнаграждението на управителя на болницата - от 300% върху средната месечна брутна работна заплата на лечебното заведение на 400%. По този начин обвиняемият набавил за Рускова облага в размер на надвзето трудово възнаграждение за периода - 12 855,28 лв.

Без разрешение на Общинския съвет и без провеждане на публичен конкурс, Цанков еднолично сключил следващия Договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Белоградчик“ ЕООД от 10.07.2010 г. с Петя Рускова. С този акт бившият градоначалник, отново пренебрегвайки закона, определил размер на възнаграждението й като управител в размер на 400% от отчетната средна месечна брутна работна заплата, вместо определената с Договор от 26.06.2007 г. 300%. Впоследствие бившият кмет превишавайки властта и правата си сключил и Анекс за периода след 01.10.2010 г., в който определил възнаграждението на управителя в размер на седемкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена в страната за съответния месец. По този начин набавил на Рускова облага в размер на надвзето трудово възнаграждение за периода в размер на 13 936,12 лв.

Общият размер на завишеното трудово възнаграждение на управителя на лечебното заведение възлиза на 26 791,40 лв. (надвзета брутна работна заплата), а начислените осигурителни вноски за сметка на работодателя са в размер на 4 852,43 лв. В резултат на действията на обвиняемия Цанков за МБАЛ „Белоградчик“ ЕООД, респективно за Община Белоградчик, са настъпили вредни последици в размер на 31 643,83 лв.

Решението на съда може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.