12 Май 2016 г.

Окръжна прокуратура - Благоевград обвини бившия кмет на Петрич в престъпление по служба

Сподели

По досъдебно производство, ръководено от Окръжна прокуратура гр.Благоевград, на 12.05.2016 г. на Вельо Илиев – бивш кмет на Община Петрич, е предявено обвинение за престъпление по чл.282 ал.2 вр. ал.1 пр.2 НК вр. чл.26 ал.1 НК.

По досъдебно производство, ръководено от Окръжна прокуратура гр.Благоевград, на 12.05.2016 г. на Вельо Илиев – бивш кмет на Община Петрич, е предявено обвинение за престъпление по чл.282 ал.2 вр. ал.1 пр.2 НК вр. чл.26 ал.1 НК.

В хода на разследването е установено, че в периода  от 01.01.2007 г. до 19.10.2011 г. в гр.Петрич в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Петрич, Илиев не е изпълнил служебните си задължения, произтичащи от разпоредбите на чл.44 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.3 ал.2 вр. чл.1 ал.2 т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /редакция ДВ бр.53/2006 г./; чл.16 ал.8 вр. чл.14 ал.1 т.2  вр. чл.3 ал.1 т.1 пр.1 от Закона за обществените поръчки /редакция ДВ бр.94/2008 г./, като не е взел решение за откриване и не е провел процедури за възлагане на малки обществени поръчки – открит конкурс за доставка през 2007 г. и 2008 г.  и обществени поръчки за доставка през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. на лекарства и лекарствени продукти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите в Община Петрич. Това е направил  с цел да набави за „Фарма Петра“ ЕАД гр.Петрич облага в размер на 926 281.91 лв. без ДДС . От деянието му са настъпили значителни вредни последици в същия размер за Община Петрич. Касае се за престъпление, извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение.

На обвиняемия  е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 5 000 лв.

Разследването по делото продължава и ще приключи в максимално кратки срокове.