12 Май 2016 г.

Съдът одобри споразумения, сключени между Районна прокуратура – Бяла Слатина и обвиняеми за незаконно присъединяване към електроразпределителна мрежа

Сподели

В рамките на незабавни и бързи производства Районна прокуратура – Бяла Слатина сключи споразумения с М. Мирославов, К. Огнянов и К. Цекова, тримата от с. Бъркачево, обл. Враца, за незаконно присъединяване към електроразпределителна мрежа – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

В рамките на незабавни и бързи производства Районна прокуратура – Бяла Слатина сключи споразумения с М. Мирославов, К. Огнянов и К. Цекова, тримата от с. Бъркачево, обл. Враца, за незаконно присъединяване към електроразпределителна мрежа – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Мирославов и Огнянов сами осъществили присъединяването, а Цекова извършила престъпното деяние чрез друго лице. С действията си обвиняемите създали условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия от частни домове, в които живеят.

Съдът одобри споразуменията, сключени между Районна прокуратура – Бяла Слатина и тримата обвиняеми, и наложи наказание „Пробация“, изразяващо се в: задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и периодични срещи с пробационния служител за срок от шест месеца, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто и двадесет часа за една календарна година.

Определението на съда е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.