8 Август 2018 г.

Регистър на декларации за имущество и интереси и декларациите за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

Сподели

Списък на съдебните служители при АП - София, които са подали декларации за имущество и интереси

 

Списък на съдебните служители при АП - София, които са подали декларации за имущество и интереси и декларациите за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

Име и фамилия Длъжност Месторабота Декларация по
Александрина Добрева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Андриана Митева Завеждащ служба "Архив" АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Анита Иванова Призовкар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Виолета Мирчева Съдебен секретар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Димитрова Главен специалист - счетоводител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Деница Коларова Главен счетоводител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Дима Куюмджиева Младши специалист - административна дейност АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Ели Монева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Ели Радунчева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Елисавета Иванова Съдебен секретар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Емилия Миланова Старши специалист - КИ АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивайло Таков Съдебен администратор АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Илиян Вуков Системен администратор АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Катрин Аначкова Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Лана Мумджиева Експерт, връзки с обществеността АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Лилия Атанасова Главен специалист - административна дейност АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Божкова Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Герджикова Прокурорски помощник АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Стоянова Служител по сигурността на информацият АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Маруся Калинова Съдебен секретар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Милена Пеева Съдебен секретар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Мирела Николова Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Незабравка Георгиева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Николай Николов Прокурорски помощник АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Светлана Мицева Старши спец. комп. обработка на данни АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Станислава Николова Старши специалист - счетоводител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Стефка Викова Призовкар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлия Георгиева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Списък на съдебните служители, които не са подали декларация в срок

Име и фамилия Длъжност Месторабота Декларация по