8 Август 2018 г.

Регистър на декларации за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост

Сподели

Списък на съдебните служители при АП - София, които са подали декларации за несъвместимост

Списък на съдебните служители при АП - София, които са подали декларации за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост

Име и фамилия

Длъжност Месторабота Декларация по
Андриана Митева Завеждащ служба "Архив" АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Анита Велева Прокурорски помощник АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Анита Иванова Призовкар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Веска Лекова Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Виолета Мирчева Съдебен секретар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Даниела Димитрова Главен специалист - счетоводител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Деница Коларова Главен счетоводител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Дима Куюмджиева Младши специалист - административна дейност АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Ели Монева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Ели Радунчева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Елисавета Иванова Съдебен секретар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Емилия Бонева Призовкар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Емилия Миланова Старши специалист - КИ АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Ивайло Таков Съдебен администратор АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Илиян Вуков Системен администратор АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Катрин Аначкова Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Красимир Абрашев Шофьор - призовкар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Красимир Петров Домакин АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Лана Мумджиева Експерт, връзки с обществеността АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Лилия Атанасова Главен специалист - административна дейност АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Божкова Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Герджикова Прокурорски помощник АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Мария Стоянова Служител по сигурността на информацият АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Маруся Калинова Съдебен секретар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Милена Дерменджиева Чистач АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Милена Пеева Съдебен секретар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Мирела Николова Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Незабравка Георгиева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Николай Николов Прокурорски помощник АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Огнян Величков Шофьор - призовкар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Радослав Малинов Шофьор - призовкар АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Светлана Мицева Старши спец. комп. обработка на данни АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Станислава Николова Старши специалист - счетоводител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Стефка Викова Чистач АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Татяна Николова Завеждащ служба "Регистратура и деловодство" АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1
Юлия Георгиева Съдебен деловодител АП - София чл. 35, ал. 1, т. 1

 

Списък на съдебните служители при АП - София, които не са подали декларация

Име и фамилия

Длъжност Месторабота Декларация по