Прокуратурата е домакин на Международна конференция, посветена на противодействието на трансграничната престъпност, киберпрестъпността и изпирането на пари

29 Май 2023 г.

Прокуратурата на Република България ще бъде домакин на Международна конференция, посветена на противодействието на трансграничната престъпност, киберпрестъпността и изпирането на пари.

В нея ще се включат участници от държави от Източна Европа и Централна Азия. Форумът ще се състои в периода 30.05-01.06.2023 г. в гр. Бургас. 

Представители на прокурорски институции в Азербайджан, Литва, Молдова, Румъния, Турция, Украйна и др. ще обменят опит с българските си колеги, като ще бъдат обсъдени добри практики при разследването и разкриването на престъпления с международен елемент.

Сред темите, които ще бъдат засегнати са: противодействието на сексуалната експлоатация на деца във виртуалното пространство; ролята на съвместните разследващи екипи в разследването на военни престъпления, трафикът на хора, престъпленията в дигитална среда, нелегалният трансграничен трафик на радиоактивни и ядрени материали и др. актуални въпроси.

Конференцията ще се състои в Гранд Хотел Приморец, а откриването ще бъде на 30.05.2023 г. от 09.15 ч.