Прокурори от Апелативен район - Бургас проведоха поредица от лекции в Бургаски свободен университет

23 Май 2023 г.

Магистрати от Апелативен район - Бургас проведоха поредица от лекции пред студенти от специалността „Право“ в Бургаски свободен университет. Беседите се състояха в периода от 25.04.2023 г. до 18.05.2023 г., а лектори бяха прокурорите Йовита Григорова – зам.-административен ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас, Христо Колев и Веселина Гайдажиева от Окръжна прокуратура - Бургас, както и следовател Пенка Андреева от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас.

Проведените беседи бяха на следните теми: „Разпознаване на лица и предмети, като способ на доказване“, по време на която бе нагледно симулирано процесуално-следствено действие, „Наказателна отговорност на непълнолетните. Възпитателни мерки при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“, „Представяне на професията прокурор. Участие на прокурора в различните видове производства“, „Административно правосъдие. Административни нарушения и наказания. Участие на прокурора в административните производства“.

Избраните теми бяха предварително съгласувани със учебната програма и интересите на студентите.

Припомняме, че лекционният курс е втори пореден, след проведения в края на 2022 година, когато лектори бяха четирима прокурори от Апелативна прокуратура - Бургас.