ЗАПОВЕД №80 гр. София, 18.03.2020 година

19 Март 2020 г.

В изпълнение на Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 18.03.2020 год. и на основание чл.140 от Закона за съдебната власт. 

ЗАПОВЕД №80 гр. София, 18.03.2020 година на И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ВОЕННО - АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА