Шест лица са привлечени като обвиняеми за участие в група за шпионство в полза на чужда държава

19 Март 2021 г.

Под надзора на Военно-апелативна прокуратура - София се води досъдебно производство за извършени престъпления по глава Първа от Наказателния кодекс (Престъпления против Републиката).

Досъдебното производство е образувано за престъпления по чл.109 от Наказателния кодекс (ръководене и участие в група за извършване на престъпления против Републиката) и по чл.104, ал.1 от Наказателния кодекс (шпионство в полза на чужда държава).

Обект на разследване е дейността на български граждани - военнослужещи и държавни служители в различни държавни учреждения (Министерство на отбраната, Служба „Военна информация“ и др.), имащи отношение към националната сигурност на страната, за които са били налице данни, че са събирали класифицирана информация с цел същата да бъде предадена на чужда държава. 

На 18.03.2021г., след събиране на необходимия обем данни за извършваната престъпна дейност, се пристъпи към активни действия за неутрализиране на тяхната противодържавна дейност.

Бяха извършени голям брой действия по разследването с висок интензитет и по-конкретно - претърсвания и свързаните с тях изземвания от лични и служебни адреси, при които са иззети и относими към предмета на разследването веществени доказателства - компютри, мобилни устройства, множество карти с памет и СИМ карти, както и писмена документация, която има отношение към предмета на разследването. 

При проведените действия участие взеха и надзорните прокурори от Върховна касационна прокуратура.

В резултат на извършените действия по разследването към наказателна отговорност са били привлечени шест лица. Спрямо тях са повдигнати обвинения за престъпления по чл.104, ал.1 от НК (шпионство в полза на чужда държава). Спрямо пет от лицата са повдигнати обвинения за престъпление и по чл.109, ал.2 от НК (участие в група за извършване на престъпления по глава I), а по отношение на едно лице - ръководителя на групата, за престъпление по чл.109, ал.1 от НК. 

Спрямо пет от лицата от наблюдаващия прокурор е постановена мярка „задържане за срок до 72 часа“ по чл. 64, ал.2 от НПК, и ще се извърши преценка относно внасяне на искане за тяхното постоянно задържане под стража. Спрямо едно лице, което съдейства изцяло на разследването, е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“.

В процеса на извършваните действия по разследването един от обвиняемите е успял да избяга. Незабавно са проведени всички възможни действия по издирването му и същият е установен в близост до Посолството на Руската федерация в столицата. Образувано е наказателно производство под надзора на Военно-апелативна прокуратура - София за изясняване на горните обстоятелства и евентуално виновните длъжностни лица.  

Настоящата информация се предоставя след издадено разрешение от наблюдаващия прокурор по досъдебното производство по реда на чл.198, ал.1 от НПК в обем, който не би затруднил както по-нататъшния ход на разследването, така и националната сигурност на Република България.

Видео