Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД № 250/12.10.2020г. НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА.  Заповед № 250

 

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България се преустановява приемът на граждани от Военно-апелативния прокурор, до последващо нареждане.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected]

 

 

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2020 г. януари 28.01.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. февруари 25.02.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. март 31.03.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. април 28.04.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. май 26.05.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. юни 30.06.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.

 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

Година Месец Дата Място на приема

 

Приемно време

 

2020 г. януари      
2020 г. февруари      
2020 г. март

26.03.2020 г.

 

 

 

 

27.03.2020 г.

 

В сградата на ВОП-Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Г.М. Димитров“№28

 

 

В сградата на ВОП-Сливен – гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1

14.00 ч. – 17.00 ч.

 

 

 

 

10.00 ч. – 13.00 ч.

2020 г. април      
2020 г. май      
2020 г. юни      

 

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected] 

Година Месец Дата Място на приема Място на приема
2019 г. юли 30.07.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. август 27.08.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. септември 24.09.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. октомври 29.10.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. ноември 26.11.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. декември 17.12.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.

 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема

 

Приемно време

 

2019 г. декември

18.12.2019 г.

 

 

 

19.12.2019 г.

В сградата на ВОП-Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Г.М. Димитров“№28

 

В сградата на ВОП-Сливен – гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1

14.00 ч. – 17.00 ч.

 

 

 

10.00 ч. – 13.00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected]

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на съдебна ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.05.2018год. в сградата на Военно-апелативна прокуратура, в гр.София, ул. "Позитано" №24А, ще се проведе "Ден на отворените врати". Гражданите и журналистите, които желаят, ще имат възможност да посетят сградата на прокуратурата, да се срещнат и разговарят с прокурорите, да получат информация за организацията, функционирането и историята на военната прокуратура.

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

        

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на съдебна ваканция, считано от 01.08 – 10.09.2017 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

 

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от военно-апелативния прокурор

по реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПРБ 

за периода 01.11.2016 год.-01.07.2017 год.

 

Прием ще се извършва в гр.София, ул.„Позитано“ № 24а, от 09.00ч до 12.00ч. :

-на 29.11.2016 год.

-на 27.12.2016 год.

-на 31.01.2017 год.

-на 28.02.2017 год.

-на 28.03.2017 год.

-на 25.04.2017 год.

-на 30.05.2017 год.

-на 27.06.2017 год.

 

 

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от военно-апелативния прокурор

по реда на чл.22 от Правилата за прием на граждани в ПРБ 

за периода 01.11.2016 год.-01.07.2017 год.

 

В гр.Пловдив, прием ще се извършва в сградата на ВОП-Пловдив –на ул. „Г.М.Димитров“ № 28, от 14.00ч до 17.00ч.:

-на 22.12.2016 год.

-на 30.03.2017 год.

-на 29.06.2017 год.

 

В гр.Сливен, прием ще се извършва в сградата на ВОП-Сливен –на бул. „Георги Данчев“ № 1, от 10.00ч до 13.00ч.

-на 21.12.2016 год.

-на 31.03.2017 год.

-на 30.06.2017 год.

 

__________________________

Закон за съдебната власт

Чл. 213. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.

 

 

Сигнали до прокуратурата могат да бъдат подавани на място в деловодството на Военно-апелативна прокуратура или в електронен вид.
В съобщението си трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.