29 Май 2017 г.

Правила за организацията на работата на прокурорските помощници във Военно-апелативна прокуратура