РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

по чл. 35, ал. 1, т. 2  и т. 4 от ЗПКОНПИ

на съдебните служители от Военно-апелативна прокуратура

Име

Вх.№/дата

Декларация

Алегра Маринова

526/07.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Вера Тюфекчиева

464/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитрина Спасова

527/07.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елеонора Георгиева

528/07.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Зинаида Гълъбова

525/07.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивайло Танчов

468/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Илиян Сотиров

460/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Карагьозова

696/07.08.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Николова

462/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариета Павлевчева

461/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мила Атанасова

465/06.06.2018г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2  

Невена Златанова

466/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Стоименова

467/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Силвия Йонкова

469/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Теодора Светославова

463/06.06.2018г.

 по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ирена Костова

564/11.09.2020г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Илиев

737/23.10.2020г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Боянова

833/05.01.2021г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ябленка Пенова

280/03.05.2022г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Палма Иванова

782/16.08.2022г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Теодора Златанова

1075/22.12.2022г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2