ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2024 г. януари

30.01.2024 г.

гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2024 г. февруари

27.02.2024 г.

гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2024 г. март

26.03.2024 г.

гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2024 г. април

30.04.2024 г.

гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2024 г. май

28.05.2024 г.

гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2024 г. юни

25.06.2024 г.

гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.

 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2024 г. януари      
2024 г. февруари      
2024 г. март      
2024 г. април      
2024 г. май      
2024 г. юни

27.06.2024 г.

 

 

 

28.06.2024 г.

В сградата на ВОП-Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Г.М. Димитров“№28

 

 

В сградата на ВОП-Сливен – гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1

10.00 ч. – 12.00 ч.

 

 

 

10.00 ч. – 12.00 ч.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2023 г. юли 25.07.2023 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. август 29.08.2023 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. септември 26.09.2023 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. октомври 31.10.2023 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. ноември 28.11.2023 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. декември 19.12.2023 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.

 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема

Приемно време

2023 г. ноември

30.11.2023 г.

В сградата на ВОП-Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Г.М. Димитров“№28

10.00 ч. – 12.00 ч.

2023 г. декември 01.12.2023 г. В сградата на ВОП-Сливен – гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1

10.00 ч. – 12.00 ч.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2023 г. януари 31.01.2023 г. гр. София, ул. „Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. февруари 28.02.2023 г. гр. София, ул. „Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. март 28.03.2023 г. гр. София, ул. „Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. април 25.04.2023 г. гр. София, ул. „Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. май 30.05.2023 г. гр. София, ул. „Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2023 г. юни 27.06.2023 г. гр. София, ул. „Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.

 

 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема

Приемно време

2023 г. януари      
2023 г. февруари      
2023 г. март      
2023 г. април      
2023 г. май      
2023 г. юни

27.06.2023 г.

 

 

 

 

28.06.2023 г.

В сградата на ВОП-Сливен – гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1

 

 

В сградата на ВОП-Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Г.М. Димитров“№28

10.00 ч. – 12.00 ч.

 

 

 

13.00 ч. – 15.00 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД № 250/12.10.2020г. НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА.  Заповед № 250

 

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България се преустановява приемът на граждани от Военно-апелативния прокурор, до последващо нареждане.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected]

 

 

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2020 г. януари 28.01.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. февруари 25.02.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. март 31.03.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. април 28.04.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. май 26.05.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2020 г. юни 30.06.2020 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.

 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

Година Месец Дата Място на приема

 

Приемно време

 

2020 г. януари      
2020 г. февруари      
2020 г. март

26.03.2020 г.

 

 

 

 

27.03.2020 г.

 

В сградата на ВОП-Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Г.М. Димитров“№28

 

 

В сградата на ВОП-Сливен – гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1

14.00 ч. – 17.00 ч.

 

 

 

 

10.00 ч. – 13.00 ч.

2020 г. април      
2020 г. май      
2020 г. юни      

 

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected] 

Година Месец Дата Място на приема Място на приема
2019 г. юли 30.07.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. август 27.08.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. септември 24.09.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. октомври 29.10.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. ноември 26.11.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.
2019 г. декември 17.12.2019 г. гр.София, ул.„Позитано“ №24а, партер 09.00 ч. – 12 00 ч.

 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема

 

Приемно време

 

2019 г. декември

18.12.2019 г.

 

 

 

19.12.2019 г.

В сградата на ВОП-Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Г.М. Димитров“№28

 

В сградата на ВОП-Сливен – гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №1

14.00 ч. – 17.00 ч.

 

 

 

10.00 ч. – 13.00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24а тел. 02 8005 701 е-mail: [email protected]

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ВЪВ ВОЕННО-ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на съдебна ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.05.2018год. в сградата на Военно-апелативна прокуратура, в гр.София, ул. "Позитано" №24А, ще се проведе "Ден на отворените врати". Гражданите и журналистите, които желаят, ще имат възможност да посетят сградата на прокуратурата, да се срещнат и разговарят с прокурорите, да получат информация за организацията, функционирането и историята на военната прокуратура.

СЪОБЩЕНИЕ

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 28.12.2017 г. до 15.01.2018 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

        

По разпореждане на Главния прокурор на Република България в периода на съдебна ваканция, считано от 01.08 – 10.09.2017 г., прием на граждани няма да се осъществява от Военно-апелативния прокурор, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в деловодството на Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. „Позитано” № 24а, ет. 7, ст. 3.

 

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от военно-апелативния прокурор

по реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПРБ 

за периода 01.11.2016 год.-01.07.2017 год.

 

Прием ще се извършва в гр.София, ул.„Позитано“ № 24а, от 09.00ч до 12.00ч. :

-на 29.11.2016 год.

-на 27.12.2016 год.

-на 31.01.2017 год.

-на 28.02.2017 год.

-на 28.03.2017 год.

-на 25.04.2017 год.

-на 30.05.2017 год.

-на 27.06.2017 год.

 

 

Г Р А Ф И К

за прием на граждани от военно-апелативния прокурор

по реда на чл.22 от Правилата за прием на граждани в ПРБ 

за периода 01.11.2016 год.-01.07.2017 год.

 

В гр.Пловдив, прием ще се извършва в сградата на ВОП-Пловдив –на ул. „Г.М.Димитров“ № 28, от 14.00ч до 17.00ч.:

-на 22.12.2016 год.

-на 30.03.2017 год.

-на 29.06.2017 год.

 

В гр.Сливен, прием ще се извършва в сградата на ВОП-Сливен –на бул. „Георги Данчев“ № 1, от 10.00ч до 13.00ч.

-на 21.12.2016 год.

-на 31.03.2017 год.

-на 30.06.2017 год.

 

__________________________

Закон за съдебната власт

Чл. 213. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.

 

 

Сигнали до прокуратурата могат да бъдат подавани на място в деловодството на Военно-апелативна прокуратура или в електронен вид.
В съобщението си трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.