Ден на отворените врати във военно-апелативна прокуратура

15 Октомври 2013 г.

На 01 ноември 2013 год. във Военно-апелативна прокуратура ще се проведе „Ден на отворените врати”. Всички граждани, които желаят да посетят Военно-апелативна прокуратура и да се запознаят с дейността ...

                    01 НОЕМВРИ 2013 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ВЪВ

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

 

          На 01 ноември 2013 год. във Военно-апелативна прокуратура ще се проведе „Ден на отворените врати”.

         Всички граждани, които желаят да посетят Военно-апелативна прокуратура и да се запознаят с дейността й, ще бъдат посрещнати в сградата на Военно-апелативна прокуратура – София, ул. „Съборна” №7, ет.4, за времето от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Прикачени документи