Да бъдеш Военен прокурор е призвание, а не задължение

16 Февруари 2006 г.

Военно-апелативната прокуратура е неделима част от правораздавателните органи на България. След приема­нето на Търновската конституция на 16 април 1879 г. държавата се оформя като парламентарна монархия. Властта се поделя между княза и Народното събрание.

Да бъдеш Военен прокурор е призвание, а не задължение 

Военно-апелативната прокуратура е неделима част от правораздавателните органи на България. След приема­нето на Търновската конституцията на 16 април 1879 г. държавата се оформя като парламентарна монархия. Властта се поделя между княза и Народното събрание. Монархът е върховен командващ на всички военни сили в княжеството. С Указ номер 23 от 1879 г. се създава Министерството на отбраната, в което е предвиден и Главен военен съд. На 7 декември същата година се приема Военно-съдебен закон, като там се регламентират полковите съдилища, главният Военно-касационен съд и лицата от прокурорския надзор. На 17 юли се създава военно-съдебно поделение. Тази дата се смята за рож­дената на военната прокуратура.

 

Най-трудно се забравят умишлените убийства

 

Военните прокурори са особени хора. Не обичат пуб­личността, предпочитат да седят в сянка и да работят по случаи на убийства, коруп­ция, престъпност, оръжейни и финансови афери в сферата на сигурността и армията. Въпреки че имат завидно чувство за хумор, което ос­тава скрито за цивилните граждани, и военни, и поли­цаи не смеят да се шегуват много с тях. Поради специфи­ката на работата им - да обвиняват в престъпления служители на МВР, Минис­терството на отбраната, НСБОП, разузнаването и кон­траразузнаването, НСО, пожарната и т.н., те не са от най-обичаните в системата.

Качествата, които обвинителите под пагон ценят най-много, са честността, достойнството и професионализмът. Случвало ми се е някой да изисква от мен уважение, но категорично не съм съгласен с подобен подход. Уважение­то се печели, не е разменна монета, категоричен е пред­седателят на Военноапелативната прокуратура ген. Крум Манов. Абсолютна подкрепа му оказват неговите замест­ници полк. Николай Георгиев, подп. Веселин Стоев, както и военноокръжният прокурор на София полк. Спас Илиев.

Да бъдеш военен прокурор е призвание, а не задълже­ние и никой насила не може да те накара да приемеш тази професия, споделя ген. Манов. Има слу­чаи в работата на магистрата, които никога няма да бъдат забравени. Когато има спе­шен случай, какъвто е убий­ството например, работата продължава по 24 часа до изясняване на вината. Още помня датата 18 декември 1991 г, когато в танковата бригада в Горна баня стана убийство. Манов тъкмо постъ­пил на работа като военен следовател, когато войниче на 18-19 години убива свой коле­га. Убийството е умишлено и извършено с автомат "Калаш­ников". Не правя разделение на случаите, толкова са мно­го, че просто нямам време за това, споделя и Спас Илиев. Характерно за него е, че цялата му трудова дейност е преминала във военната прокуратура.

Ген. Манов също е преминал всички стъпала в йерар­хията, докато през 2004 г. не сяда начело на военноапелативното обвинение.

Случаите, които влизат в прокуратурата, са различни и не могат да бъдат разделяни и категоризирани според про­фесията, твърди полк. Георги­ев. Според него полицаите не вършат определен тип нару­шения, въпреки че в общест­веното съзнание хората ги свързват най-вече с неправомерно използване на сила.

Заместникът на Манов има най-дълъг стаж в системата, защото е най-голям на годи­ни, шегуват се колегите му. Той е на 42, Спас Илиев навърши 41 преди няколко дни, а Крум Манов е все още на 40. Определено и случай­ността играе сериозна роля в приятелските им отношения. И тримата са женени и имат синове. Само момчета, шегу­ват се те. На въпрос как ги издържат съпругите им, които по-често седят сами вкъщи, защото мъжете им работят по някой случай, отговарят вкупом, че просто нямат друг избор. Нали са ни избрали, усмихва се шефът на ВАП. Липсва им най-много общува­нето с децата. Направо мразя август, зададе ли се, все се случва нещо и нямам отпуск. Това е така от поне седем - осем години, оплаква се шефът на Софийската военно-окръжна прокуратура.

Друга отличителна черта е, че винаги мобилните им теле­фони са включени. Най-често звънят през нощта, защото тогава се случват доста про­изшествия и престъпления. И престъпността не спи, както и не признава събота и неделя, ядосват се обвинителите. Така почивните им дни преминават под знака на работата.

Не е лесно човек да стане военен прокурор дори поглед­нато от техническа гледна точка. Първо, трябва да завърши право и да премине през задължи­телния стаж. Ако от Висшия съдебен съвет го разпределят на работа във Военната про­куратура, тогава пак има доза късмет. Задължително усло­вие е първо магистратът да премине през длъжността -следовател под пагон. Веднага след избирането му от ВСС кандидатът е назначаван и на кадрова военна служба. Така се сдобива с нашивките. Двой­ният стандарт означава преди всичко повече отговорности, а не преимущества, както си мислят обикновените хора.

Избрах тази професия по няколко причини. Едната е, че тя носи по-различно удоволствие, по-голяма тръпка, споде­ля председателят на ВАП. Според него професията е изключително престижна, а и авторитетът на военните вина­ги е бил на равнище. Същото се отнася и за полк. Спас Илиев, който не би заменил работата си с друга.

Мога да кажа за себе си, че не съм мечтал да стана точно военен прокурор, раз­казва и полк. Георгиев. При него имало известна доза случайност, а и чувството му за справедливост още от дете става все по-силно изразено.

Една от най-тежките зада­чи на прокурорите е да обви­няват хора, които първо са се готвили да пазят гражданите, да ги защитават от какви ли не прояви, а след това правят точно обратното. Нарушители­те от системата на МО и МВР са по-подготвени от цивилни­те, знаят как да прикрият следите си и определено са голямо пре­дизвикателство. Обществото е особено чувствително срещу престъпленията на полицаите и военните, което в повечето случаи пречи на работата на спецорганите. Медиите също не са от най-тачените в прокуратурата, защото издават информации, които се обез­смислят след това в съдебна­та зала.

Професията като цяло в системата на МО, МВР, про­куратурата и спецорганите е доста изтощителна и изхабя­ва. Затова дали сме изхабени, трябва да каже някой, който ни гледа отстрани и ни е направил анализ, шегува се Крум Манов. Но е абсолютно категоричен, че след като имат хъс, ентусиазъм и жела­ние за работа, няма да се дадат лесно. Все пак говорим за военни прокурори...

Още не бях излязла от кабинета на генерала, когато му звъннаха по работа. Пак няма да имаме обедна почив­ка, се чува зад вратата.