25 Септември 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи"

Сподели

Oбществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - гр.Стара Загора"

Решение

Обявление

Решение прекратяване