3 Юни 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина"

Сподели

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Стара Загора”, Ви уведомяваме за следното:
В 11 ч. на 06.08.2013 г. в гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис І” № 77, ет.2, зала 29 ще бъдат отворени пликове с надпис „Предлагана цена”.

Решение

Обявление

Решение за промяна