4 Август 2021 г.

Териториално отделение – Дупница при Районна прокуратура – Кюстендил се самосезира по повод информация за замърсяване на въздуха в района на с. Големо село

Сподели

Териториално отделение – Дупница при Районна прокуратура – Кюстендил се самосезира по повод информация за замърсяване на въздуха в района на с. Големо село

 Днес, 04.08.2021 г., Териториално отделение – Дупница при Районна прокуратура – Кюстендил се самосезира по повод публикации в средствата за масово осведомяване за влошаване на качеството на атмосферния въздух в района на с. Големо село, област Кюстендил.

В тях се съдържа информация за предизвиканото в края на м. юли 2021 г. от ТЕЦ „Бобов дол“ значително замърсяване на въздуха в района на населеното място.

За изясняване на изнесената информация е разпоредено на Областната дирекция на МВР гр. Кюстендил да извърши проверка по случая, която да приключи в 20-дневен срок. Изискана е и информация от Регионалната инспекция по околната среда и водите.