23 Юни 2021 г.

Магистрати от Териториално отделение Дупница при Районна прокуратура гр. Кюстендил се срещнаха с ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Дупница в рамките на Ден на отворените врати

Сподели

Районен съд - Дупница, съвместно с Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, проведоха Ден на отворените врати в Съдебната палата в гр. Дупница.  Гости бяха ученици от 4- те класове на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Дупница.

 Съдия Миглена Кавалова и прокурор Марияна Кожухарова посрещнаха малките гости в една от съдебните зали, запознаха децата с професиите – прокурор, съдия, адвокат. Разказаха им за своята работа по граждански, административни и наказателни дела, както и, че в съдебната зала, всеки участник в съдебния процес има определено място. Децата научиха „Кой, кой е в съда?“, че съдиите носят черни тоги, а прокурорите – червени. За тях бе интересно да се облекат с тоги и да седнат на местата на съдебния състав в залата. Благодарение на Съюза на съдиите в България, Окръжен съд – Кюстендил разполага с детски тоги, които бяха предоставени за Деня на отворените врати. Специално внимание бе обърнато на децата за опасностите, които крие интернет за тях и за възможните вреди.

Прокурор Марияна Кожухарова акцентира на работата на прокурора/т.нар. „държавно обвинение“ и на търсенето на доказателства за разкриване на престъпленията. Тя призова децата да сигнализират винаги, когато са станали свидетели на престъпление.

Гостите разбраха, че Съдът е мястото, където трябва да тържествуват Правдата и Справедливостта! Децата отговаряха на въпросите на съдия Кавалова и прокурор Кожухарова и от своя страна задаваха много въпроси, а най-активните получиха като подарък основният закон в страната – Конституцията на Република България.

За спомен от срещата всички ученици получиха образователни дипляни на ВСС. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Дупница е оформено специално Информационно табло с образователните плакати и брошури на ВСС.

Събитието е част от Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2020/2021г.”. Териториално отделение Дупница при Районна прокуратура гр. Кюстендил и Районен съд гр. Дупница съвместно участват в тази инициатива.