23 Юни 2021 г.

Албена Разсолкова встъпи в длъжност като административен ръководител на Районна прокуратура - гр. Кюстендил

Сподели

Днес, 23.06.2021г.,  в изпълнение на Решение по протокол № 21, т.1 от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 09.06.2021г.,  г-жа АЛБЕНА ЙОРДАНОВА РАЗСОЛКОВА  встъпи в изпълнение на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – гр. Кюстендил. Акта за встъпване в длъжност беше връчен от г-жа Камелия Стефанова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил в присъствието на прокурори и служители от Районна прокуратура гр. Кюстендил.