26 Ноември 2019 г.

Становище на Районна прокуратура-Казанлък в подкрепа на позицията на Асоциацията на прокурорите в България

Сподели

ДО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО

ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От прокурорите и служителите на Районна прокуратура-Казанлък

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТОЧКОВА,

 

 

Изразяваме нашата подкрепа към изготвеното от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България  на 22.11.2019г. становище, свързано с избора на г-н Иван Гешев - Заместник на главния прокурор за Главен прокурор на Република България.

Заставаме зад позицията, изразена от Асоциацията на прокурорите в България, подкрепяйки напълно тезата за недопустимост оказването на натиск от страна на съдиите в избора на Главен прокурор на РБългария.

Убедени сме в професионалните и нравствени качества на прокурор Гешев и това, че той ще бъде гарант за независимостта на съдебната система, в частност на Прокуратурата на РБ. Именно в тази връзка, искаме категорично да заявим, че внушенията, които изразяват срещу кандидатурата на г-н Гешев политически субекти и икономически формирования, представляват недопустима намеса в независимостта на съдебната власт и демократичните ценности на правовата държава.

ДО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО

ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От прокурорите и служителите на Районна прокуратура-Казанлък

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТОЧКОВА,

 

 

Изразяваме нашата подкрепа към изготвеното от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България  на 22.11.2019г. становище, свързано с избора на г-н Иван Гешев - Заместник на главния прокурор за Главен прокурор на Република България.

Заставаме зад позицията, изразена от Асоциацията на прокурорите в България, подкрепяйки напълно тезата за недопустимост оказването на натиск от страна на съдиите в избора на Главен прокурор на РБългария.

Убедени сме в професионалните и нравствени качества на прокурор Гешев и това, че той ще бъде гарант за независимостта на съдебната система, в частност на Прокуратурата на РБ. Именно в тази връзка, искаме категорично да заявим, че внушенията, които изразяват срещу кандидатурата на г-н Гешев политически субекти и икономически формирования, представляват недопустима намеса в независимостта на съдебната власт и демократичните ценности на правовата държава.