Доклад за дейността на РП Казанлък за 2019г.

Доклад за дейността на РП Казанлък за 2019г.