Прием на граждани

 

 В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019г. до 10.05.2019г. по разпореждане на Главен прокурор на Република България  няма да се осъществява прием на граждани, като това не възпрепятства възможностите за депозиране на жалби и сигнали в Териториално отделение гр. Казанлък.

 

 

 

Прием на граждани

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Заповеди:

Заповед РП 89 / 10.11.2016г. на Районен прокурор, относно определяне на реда за прием на граждани в Районна прокуратура Казанлък.

 

 

Заповед № ОП-144 от 08.11.2016г. на окръжния прокурор, относно определяне на реда за изнесен прием на граждани по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район.

 

Графици за прием:

График прием ОП Стара Загора

                         

График прием РП Казанлък