Доклад за дейността на РП Казанлък за 2017г.

Доклад за дейността на РП Казанлък за 2017г.