Доклад за дейността на РП Казанлък за 2018г.

Доклад за дейността на РП Казанлък за 2018г.