Доклад за дейността на РП Казанлък за 2016г.

Доклад за дейността на РП Казанлък за 2016г.