РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ

Информационен център за работа с граждани

6600 Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" № 1 тел.: 0361/21311 факс: 0361/21310 e-mail: [email protected] Работно време: от 08:30 до 12:30 часа и
от 13:00 до 17:00 часа

Административен ръководител - Районен прокурор

Стоян Ичов Моневски тел: 0361/21309 e-mail: [email protected] Приемни часове за граждани: Всяка първа и трета сряда на месеца

от 9:00 до 12:00 и
от 14:00 до 16:00 часа.

Заместник районен прокурор

Чавдар Иванов Чавдаров тел.: 0361/21315 e-mail: [email protected]

Заместник районен прокурор

Петя Георгиева Чотрова тел.: 0361/21319e-mail: [email protected]


Прокурори в Районна прокуратура Кърджали:

Марияна Искренова Качарова тел: 0361/21317e-mail: [email protected]
Росица Колева Ангелова тел: 0361/21319e-mail:  [email protected]
Мейрем Мюмюнова Алиева - прокурор - командирован тел.: 0361/21319 e-mail: [email protected]
Ахмед Ерол Хасан - младши прокурор  тел.: 0361/21306 e-mail: [email protected]

 

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ АРДИНО

Информационен център за работа с граждани

6750 Ардино, ул. "Републиканска" № 6 тел.: 03651/4574 факс: 03651/4574 e-mail: [email protected] Работно време: от 08:30 до 12:30 часа и
от 13:00 до 17:00 часа

Прокурори в Териториално отделение Ардино::

Петър Младенов Борисов тел.: 03651/4274 e-mail: [email protected]
Елка Стоянова Вълчева тел.: 03651/4217 e-mail: [email protected]

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ МОМЧИЛГРАД

Информационен център за работа с граждани

6800 Момчилград, ул."Петър Мирчев " №2 тел.: 03631/6568 факс: 03631/6568 e-mail: [email protected] Работно време: от 08:30 до 12:30 часа и
от 13:00 до 17:00 часа

 

Прокурори в Териториално отделение Момчилград:

Емил Александров Александров тел.: 03631/2060 e-mail: [email protected]
Мария Ангелова Михайлова тел.: 03631/6569 e-mail: [email protected]
Емилия Бисерова Моллова тел.: 03631/6569 e-mail: [email protected]
Васви Халилов Юсеинов тел.: 03631/6569 e-mail: [email protected]
 

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ КРУМОВГРАД

Информационен център за работа с граждани

6900 Крумовград, пл. "България" №6  тел.: 03641/7505 факс: 03641/7503 e-mail: [email protected] Работно време: от 08:30 до 12:30 часа и
от 13:00 до 17:00 часа

 

Прокурори в Териториално отделение Крумовград:

Любослав Ангелов Бояджиевтел.: 03641/7025 e-mail: [email protected]
Стефка Манолова Каменова тел.: 03641/7025 e-mail: [email protected]