Банкова (транзитна) сметка за внасяне на такси за издаване на удостоверения и преписи, както и за заплащане на направени от РП-Кърджали разноски, съобразно постановен съдебен/прокурорски акт:

При подаване на молба за удостоверение, гражданите заплащат държавна такса в размер на 2 /два/ лева, съгласно Тарифа № 1 към ЗДТ, чрез банка ДСК ЕАД - клон Кърджали, 

Банка: ДСК ЕАД - клон  Кърджали

BIC:    STSABGSF

IBAN: BG88STSA93003185035701