Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 17.11.2023 Магдалена Христова Съдебен деловодител Магдалена Христова - Декларация .PDF
1 10.05.2023 Аня Алчева Съдебен деловодител АНЯ АЛЧЕВА – Копие-1.PDF
2 10.05.2023 Десислава Димитрова Съдебен деловодител ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА – Копие-1.PDF
3 10.05.2023 Елжана Орешкова Съдебен деловодител ЕЛЖАНА ОРЕШКОВА – Копие-1.PDF
4 10.05.2023 Златина Костова Старши специалист счетоводител и касиер ЗЛАТИНА КОСТОВА – Копие-1.PDF
5 10.05.2023 Иванка Дикмева Съдебен деловодител ИВАНКА ДИКМЕВА – Копие-1.PDF
6 10.05.2023 Лиляна Филипова Съдебен деловодител ЛИЛЯНА ФИЛИПОВА – Копие-1.PDF
7 10.05.2023 Мариана Бакалова Съдебен деловодител МАРИАНА БАКАЛОВА – Копие-1.PDF
8 10.05.2023 Мария Разкалинска Съдебен деловодител МАРИЯ РАЗКАЛИНСКА – Копие-1.PDF
9 10.05.2023 Михаела Заимова Главен счетоводител МИХАЕЛА ЗАИМОВА – Копие-1.PDF
10 10.05.2023 Светла Кабова Завеждащ служба "Регистратура, Деловодство и Архив" СВЕТЛА КАБОВА – Копие-1.PDF
11 10.05.2023 Милена Коруева Съдебен деловодител МИЛЕНА КОРУЕВА – Копие-1.PDF
12 10.05.2023 Станка Бозукова Съдебен деловодител СТАНКА БОЗУКОВА – Копие-1.PDF
13 10.05.2023 Янка Шереметева Главен специалист - Човешки ресурси ЯНКА ШЕРЕМЕТЕВА – Копие-1.PDF
14 10.05.2023 Анжела Тенишева Съдебен деловодител АНЖЕЛА ТЕНИШЕВА – Копие-1.PDF
15 10.05.2023 Иванка Димитрова Съдебен администратор ИВАНКА ДИМИТРОВА – Копие-1.PDF
16 10.05.2023 Румяна Димитрова Прокурорски помощник РУМЯНА ДИМИТРОВА – Копие-1.PDF
17 10.05.2023 Боряна Алексиева Съдебен деловодител БОРЯНА АЛЕКСИЕВА – Копие-1.PDF
18 10.05.2023 Владимир Бекяров Съдебен деловодител ВЛАДИМИР БЕКЯРОВ – Копие-1.PDF
19 10.05.2023 Харитон Харалампиев Съдебен деловодител Декларация КОНПИ - Харитон Харалампиев.PDF