Информационен център за работа с граждани

6600 Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" № 1 тел: 0361/213 11 факс: 0361/213 10 e-mail: [email protected] Работно време: от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ

Административен ръководител - Районен прокурор

Стоян Ичов Моневски тел: 0361/21309 e-mail: [email protected] Приемни часове за граждани: Всяка първа и трета сряда на месеца

от 9:00 до 12:00 и
от 14:00 до 16:00 часа.

Заместник районен прокурор

Чавдар Иванов Чавдаров тел.: 0361/21315 e-mail: [email protected]

Заместник районен прокурор

Петя Георгиева Чотрова тел.: 0361/21319 e-mail: [email protected]

Прокурори в Районна прокуратура - Кърджали:

Марияна Искренова Качаровател: 0361/21317e-mail: [email protected]
Росица Колева Ангеловател: 0361/21319e-mail: [email protected]
Мейрем Мюмюнова Алиева - прокурор - командирован тел.: 0361/21319 e-mail: [email protected]
Ахмед Ерол Хасан - младши прокурор  тел.: 0361/21306 e-mail: [email protected]

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ АРДИНО

Информационен център за работа с граждани

6750 Ардино, ул. "Републиканска" № 6
Работно време: от 08:30 до 12:30 часа и
от 13:00 до 17:00 часа

 

Прокурори в Териториално отделение Ардино:

Петър Младенов Борисов тел.: 03651/4274 e-mail: [email protected]
Елка Стоянова Вълчева     тел.: 03651/4217 e-mail: [email protected],

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ МОМЧИЛГРАД

Информационен център за работа с граждани

6800 Момчилград, ул."Петър Мирчев " №2 тел.: 03631/6568 факс: 03631/6568 e-mail: [email protected] Работно време: от 08:30 до 12:30 часа и
от 13:00 до 17:00 часа

 

Прокурори в Териториално отделение Момчилград:

Емил Александров Александров тел.: 03631/2060 e-mail: [email protected]
Мария Ангелова Михайлова     тел.: 03631/6569 e-mail: [email protected]
Емилия Бисерова Моллова тел.: 03631/6569 e-mail: [email protected]
Васви Халилов Юсеинов     тел.: 03631/6569 e-mail: [email protected]
 

ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ КРУМОВГРАД

Информационен център за работа с граждани

6900 Крумовград, пл. "България" №6  тел.: 03641/7505 факс: 03641/7503 e-mail: [email protected] Работно време: от 08:30 до 12:30 часа и
от 13:00 до 17:00 часа

 

Прокурори в Териториално отделение Крумовград:

 
Любослав Ангелов Бояджиев      тел.: 03641/7025 e-mail: [email protected]
Стефка Манолова Каменова тел.: 03641/7025 e-mail: [email protected]
 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.