Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 16.05.2022 Иванка Димитрова Съдебен администратор 11.pdf
2 05.08.2022 Владимир Бекяров Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост - Владимир Бекяров.pdf
3 18.11.2022 Румяна Димитрова Прокурорски помощник Румяна Димитрова.PDF
4 21.11.2022 Боряна Алексиева Съдебен деловодител Боряна Алексиева.PDF
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 16.05.2022 Аня Алчева Съдебен деловодител АНЯ АЛЧЕВА-2.pdf
2 16.05.2022 Десислава Димитрова Съдебен деловодител ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА-2.pdf
3 16.05.2022 Елжана Кьорова Съдебен деловодител ЕЛЖАНА КЬОРОВА-2.pdf
4 16.05.2022 Златина Костова Старши специалист счетоводител и касиер ЗЛАТИНА КОСТОВА-2.pdf
5 16.05.2022 Иванка Дикмева Съдебен деловодител ИВАНКА ДИКМЕВА-2.pdf
6 16.05.2022 Лиляна Филипова Съдебен деловодител ЛИЛЯНА ФИЛИПОВА-2.pdf
7 16.05.2022 Мариана Бакалова Съдебен деловодител МАРИАНА БАКАЛОВА-2.pdf
8 16.05.2022 Мария Разкалинска Съдебен деловодител МАРИЯ РАЗКАЛИНСКА-2.pdf
9 16.05.2022 Михаела Заимова Главен счетоводител МИХАЕЛА ЗАИМОВА-2.pdf
10 16.05.2022 Николина Търпанова Съдебен секретар НИКОЛИНА ТЪРПАНОВА-2.pdf
11 16.05.2022 Светла Кабова Завеждащ служба "Регистратура, Деловодство и Архив" СВЕТЛА КАБОВА-2.pdf
12 16.05.2022 Милена Коруева Съдебен деловодител МИЛЕНА КОРУЕВА-2.pdf
13 16.05.2022 Станка Бозукова Съдебен деловодител СТАНКА БОЗУКОВА-2.pdf
14 16.05.2022 Янка Шереметева Главен специалист - Човешки ресурси ЯНКА ШЕРЕМЕТЕВА-2.pdf
15 16.05.2022 Анжела Тенишева Съдебен деловодител АНЖЕЛА ТЕНИШЕВА-2.pdf
16 16.05.2022 Иванка Димитрова Съдебен администратор ИВАНКА ДИМИТРОВА-2.pdf
17 05.08.2022 Владимир Бекяров Съдебен деловодител Декларация част ІІ Интереси - Владимир Бекяров_1.pdf